KARTA ZGŁOSZEŃ / ENTRY FORM
Runda Bud-Rem-Stal Pit Bike Cup(*)
Pole wymagane

Miejsce(*)
Pole wymagane

data(*)
Pole wymagane

PIT BIKE:(*)
Pole wymagane

Nr startowy / Start No.(*)
Pole wymagane

Nazwisko i imię / Name & surname(*)
Pole wymagane

tel. / mobile(*)
Pole wymagane

Ulica / Street(*)
Pole wymagane

Nr / No.(*)
Pole wymagane

Kod / Postcode(*)
Pole Wymagane

Miasto / City(*)
Pole Wymagane

Pesel / Personal number(*)
Pole wymagane

Data urodzenia / Date of birth(*)
Pole wymagane

Miejsce urodzenia / Place of birth(*)
Pole wymagane

Wiek w dniu zawodów / Age(*)
Pole wymagane

Ważność badań lekarskich do / Validity of medical examinations(*)
Pole wymagane

Nr licencji / Number of licence(*)
Pole wymagane

Klub / Club(*)
Pole wymagane

Licencja sponsorska(*)
Pole wymagane

E-mail(*)
Pole wymagane

ICE / In case of emergency(*)
Pole wymagane

Marka / make(*)
Pole wymagane

Typ / Type(*)
Pole wymagane

Pokemność / Capacity(*)
Pole wymagane

(*)
Pole wymagane

(*)
Pole wymagane

(*)
Pole wymagane

data / date (*)
Pole wymagane